Wie kan deelnemen

Iedere familiale landbouwer, tuinbouwer of loonwerker die in België actief is kan zijn kandidatuur indienen. Het volstaat om uw bedrijf en uw innovatieve aanpak via een korte beschrijving voor te stellen.

Deelnemingsformulieren kunnen digitaal of in gedrukte vorm aangevraagd worden op het secretariaat:

Agrafiek beeldje

Bewaren

Bewaren