Partnernieuws

Fedagrim

Fedagrim is de Belgische Federatie van en voor de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw en voor de groenvoorzieningen. Het is de ontmoetingsplaats voor iedere speler uit de sector.

Fedagrim staat zijn leden op verschillende manieren bij. Enerzijds organiseert Fedagrim beurzen zoals onder andere Agribex, PotatoEurope, Demogroen en de Graslanddemo. Op deze manier kunnen (niet-) leden hun materiaal op een efficiënte manier aan het geïnteresseerde publiek tonen. Anderzijds verdedigt Fedagrim de belangen van de leden en vertegenwoordigt zij de leden in diverse (werk-)groepen. Fedagrim coördineert zo de informatiedoorstroming van en naar de leden.

Tot slot maakt Fedagrim elk jaar enkele studies over de markt in België. De belangrijkste, het jaarlijkse Economisch Dossier, kan op de website gedownload worden.

>>> fedagrim.be