Partnernieuws

New Holland lanceert elektrische onkruidbestrijding met AgXtend XPower

De zoektocht naar alternatieven voor chemische onkruidbestrijding is in volle opgang. Technieken met hete lucht of heet water, schuim of infraroodstraling zijn in vele vormen en maten geprobeerd, het Duitse Zasso koos echter voor elektriciteit. In december organiseerde New Holland een demonstratie met de Zasso X-Power. Deze maakt deel uit van het nieuwe merk AGXtend, het koepelmerk gericht op aftermarket precisielandbouwtoepassingen dat CNH Industrial eind 2018 lanceerde en dat ondermeer via het New Holland dealernetwerk zal gecommercialiseerd worden.

De impact van chemische bestrijdingsmiddelen op zowel het milieu als de publieke opinie is niet te onderschatten. De afgelopen jaren is dan ook fors geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieve bestrijdingswijzen voor onkruid. Eén van de nieuwe technieken is elektrocutie van onkruid. Door de planten een elektrische schok toe te dienen wordt een zelfde effect bereikt als bij het gebruik van glyfosaat. De cellen in de planten worden vernietigd waardoor het onkruid afsterft. In tegenstelling tot andere alternatieve manieren van onkruidbestrijding, zoals hetelucht- of infraroodschroeien, worden de ondergrondse plantendelen ook geraakt door de AgXtend XPower. Het systeem heeft verder geen impact op de omgeving. Er blijven geen residuen achter in de grond, en de grond zelf wordt ook niet beroerd waardoor er quasi geen kans is op erosie.

Praktisch
De AgXtend XPower bestaat uit 2 delen om op een trekker op te bouwen. Achteraan de trekker bevindt zich de generator en stuursystemen. De generator, die door de aftakas wordt aangedreven, maakt van mechanische energie elektrische energie. Deze wordt via transformatoren omgezet in elektrische stroom met een hoge frequentie en een hoog voltage. Vooraan op de trekker is de toepassingsunit gemonteerd die via een kabel vanuit de powerunit achteraan gevoed wordt. De toepassingsunit is uitgerust met 3 rijen applicatoren. De eerste 2 rijen zijn positief geladen, de 3de rij is negatief geladen. Door gebruik te maken van zowel positieve als negatieve applicatoren wordt het effect van de elektrische stroom verdubbeld. De planten krijgen zowel rechtstreekse schokken van de applicatoren als onrechtstreeks van de stroom die geleid wordt door de aarde. Hierdoor worden de ondergrondse plantendelen ook door de XPower geraakt waardoor hergroei quasi uitgesloten is.

De AgXtend XPower kan uitgerust worden met verschillende types applicatoren zodat werkbreedtes tussen 1,2 en 3 meter mogelijk zijn. De 3 meter brede versie vraagt een trekker van minstens 150 pk. Er kan zowel vollevelds als in stroken gewerkt worden. De beperkte werkbreedte maakt dat de XPower geen concurrent is voor de gekende veldspuiten. De machine is in de eerste instantie dan ook niet gericht op akkerbouwers of bedrijven met grote percelen. Voor sectoren als sierteelt of boomkwekerij, fruitteelt en biologische teelten biedt de machine wel een alternatieve oplossing voor onkruid.

Voor de behandeling Half uur na de behandeling

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *