Oorsprong

Een beetje historiek

De wedstrijd “Agrafiek” is een initiatief van de agrarische uitgeverij REKAD uit Herentals die in 1985 voor het eerst werd georganiseerd. Bedoeling was om land- en tuinbouwers, die op een innovatieve manier bezig waren met hun beroep, te onderscheiden. Met de wedstrijd Agrafiek was de uitgeverij REKAD de eerste in België om specifiek voor de land- en tuinbouwsector een “Oscar” uit te reiken.

Onder het voorzitterschap van professor Eric Tollens (KU-Leuven) en een vijftal juryleden werden in 1985 uit een dertigtal kandidaten een zestal bedrijven, na bestudering van de dossiers, genomineerd. Die bedrijven werden door de voltallige jury bezocht en vervolgens kritisch geëvalueerd.

De eerste laureaat werd Frans Deweerdt uit Sint-Katelijne Waver, een glastuinbouwer met een modern tomatenbedrijf op substraat waar vooral de logistiek binnen het bedrijf – transport van de tomaten via kanalen – de jury imponeerde.

Ook tijdens de tweede en derde editie werd telkens een bedrijf uit de tuinbouwsector bekroond. In 1987 was het Frans Bries uit Peer die de jury verbaasde met zijn winterteelt van asperges in containerbakken waardoor het mogelijk was om het “witte goud” tegen de lucratieve eindejaarsperiode op de markt te brengen.
In 1989 werd Jos Uvin laureaat. Deze Gerberakweker, tevens voorzitter van de toenmalige veiling FLORA, was tevens uitvinder van een product dat de houdbaarheid bij snijbloemen gevoelig verhoogde. Het product vond snel zijn weg via de floristen en is ook vandaag nog altijd een succesnummer.