Oorsprong

Het opgang brengen van de categoriëen

Na drie edities van de wedstrijd Agrafiek was het voor de jury en de stichting “Agrafiek” tijd voor een evaluatie. De eerste drie edities hadden geleerd dat, als het over innoveren en dynamisch ondernemen ging, de tuinbouwsector duidelijk een streepje voor had op de andere sectoren. Omdat het uiteraard moeilijk is om appelen met peren te vergelijken werd in 1990 besloten om aan de wedstrijd meerdere Agrafiekprijzen, per specialisatie, te koppelen. Op die manier konden ook andere sectoren in aanmerking komen voor een onderscheiding.

In 1991 kregen we naast een Agrafiek voor de tuinbouw/sierteelt ook een Agrafiek voor de (algemene) landbouw. Tijdens de volgende edities werd er nog meer verfijnd per specialisatie en kregen we Agrafiekprijzen in de rubrieken tuinbouw/sierteelt, melkveehouderij en varkenshouderij. Nog recenter, in 2005, kwam daar ook nog eens de rubriek “loonwerk” bij die door de firma New Holland met een extra prijs werd gesponsord. Voor één jaar mocht een genomineerde loonwerker een nieuwe trekker van New Holland gebruiken. De jury besloot de voorbije edities om eventueel ook een Agrafiek toe te kennen aan een “prijzenswaardig” initiatief; een Agrafiek voor een initiatief dat uit de band sprong. Tijdens de editie 2009 werd voor de eerste maal de rubriek gecreëerd: “gedurfd innovatief”. Met deze onderscheiding wilde de jury projecten honoreren die misschien nog niet voor honderd procent bevestigden maar die alleszins wezen op een gedurfde-innovatieve aanpak.