Uncategorized

Is uw maïs gezaaid? Controleer dan de veldopkomst

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen. Worden problemen bij de veldopkomst waargenomen, dan is het belangrijk én nodig een onderscheid te maken tussen opkomstproblemen die zich pleksgewijs of volvelds voordoen.

De veldopkomst per hectare is eenvoudig te controleren door, willekeurig op minimaal een vijftal plaatsen verspreid over het gezaaide perceel en in een rij, een lengte van 13,3 meter uit te passen, het aantal planten over deze afstand te tellen en dit te vermenigvuldigen met 1.000. Als er sprake is van uitval van planten en/of zaden die niet ontkiemd zijn, dan hoeft dat nog geen probleem te zijn zolang het gaat om een ‘regelmatige onregelmatigheid’, dat wil zeggen: het beeld waarbij er hier en daar een plant mist. Er moet niet te snel overgegaan worden op herinzaai of overzaai, omdat dit extra kosten met zich meebrengt en het niet gezegd is dat dit terug verdiend wordt door een hogere opbrengst en/of betere kwaliteit.
De gemiddelde veldopkomst per hectare kan ook heel eenvoudig berekend worden met de handige tool ‘Veldopkomst’ op de KWS-maismanager App, die gratis is te downloaden op uw smartphone of tablet. Meer informatie over problemen die zich kunnen voordoen bij de veldopkomst is ook te vinden op www.kws-maismanager.nl/tools/kennisbank/zaai/oorzaken-van-een-gebrekkige-veldopkomst

Raadpleeg bij twijfel over de veldopkomst uw regionale KWS-maïsadviseur!

Bron: KWS Benelux

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *