Partnernieuws

Lely hanteert ‘aantal gemolken liters per betaald arbeidsuur’ als nieuw kengetal

Grote bedrijven moeten verder kijken dan alleen het automatiseren van het melken alleen. “Meer nog dan bij reguliere bedrijven draait het om verbetering van de efficiëntie en het standaardiseren van processen”, zegt Coert van Lenteren, van Lely’s gespecialiseerde Dairy XL-afdeling.

Lely is – ook voor bedrijven met meer dan 500 koeien – altijd pal achter haar melkrobots blijven staan. Dit heeft geleid tot een totaal concept dat veel verder gaat dan melken alleen. Coert van Lenteren verwoordt het als volgt: “Voorop staat waar de ondernemer naar toe wil, welk doel hij voor zijn bedrijf wil stellen.”

 

Lely werkt hiervoor met een nieuw kengetal namelijk ‘het aantal gemolken liters per betaald arbeidsuur’. “Dit geeft ons enorme inzichten en maakt geen onderscheid tussen nieuwe of bestaande bedrijven”, zegt Coert van Lenteren nog. “Op basis hiervan hebben we de processen verder kunnen optimaliseren en kunnen we maatwerk leveren voor alle grote bedrijven. Meestal schieten arbeidsproductiviteit èn de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden enorm omhoog.”

 

Hoewel het XL-concept toepasbaar is op alle grote melkveebedrijven richt Lely zich naar eigen zeggen vooral op bedrijven met veel eigen grond en een eigen ruwvoerproductie. “Op dit moment lopen we nog vaak tegen het vooroordeel aan dat melkrobots alleen geschikt zouden zijn voor bedrijven met minder dan pakweg 300 koeien”, aldus Van Lenteren. “Dat is echt een groot misverstand, het gaat om het totaal concept.”

www.lely.com