Partnernieuws

Lely pakt uit met klauwgezondheidsaanpak

De Meteor-klauwgezondheidsaanpak werd ontwikkeld met als doel klauwgezondheid op een duurzame, diervriendelijke en veilige manier te verbeteren.

De nieuwe aanpak is gericht op alle diergroepen, zowel jongvee, droge koeien als melkvee. Daarnaast worden alle factoren die van invloed zijn op klauwgezondheid meegenomen. Het resultaat is een aanpak op maat voor het desbetreffende bedrijf.

Zero tolerance

Lely Meteor is een klauwgezondheidsaanpak bestaande uit drie pijlers:

  • advies en ondersteuning door Farm Management Support;
  • specifieke hulpmiddelen;
  • verzorgingsproducten.

Met behulp van deze drie pijlers wordt een zero-tolerance beleid gevoerd. Dit omvat een zo vroeg mogelijke detectie en onmiddellijke behandeling van klauwaandoeningen. Vroege detectie is alleen mogelijk vanuit een goed overzicht en kennis van de klauwgezondheid op het melkveebedrijf. De klauwen van de totale veestapel worden gedetailleerd beoordeeld, waarbij de kleinste afwijking al vroegtijdig wordt gecorrigeerd.

Preventie

Om te zorgen dat de klauwaandoeningen tot een minimum gereduceerd blijven, wordt bijvoorbeeld een automatische sprayer geïntegreerd in de melkrobots. Hiermee worden de klauwen vóór elke melkbeurt gereinigd en daarna besproeit met een verzorgend product. De dieren die de melkrobot niet bezoeken, krijgen een preventieve behandeling met een mobiele sprayer.

www.lely.com.