AgrafieknieuwsDe laureaten

Familie Luyssen – Desmet wint in de categorie Varkenshouderij

De familie Luyssen – Desmet uit Lo-Reninge is de winnaar in de categorie Varkens. Het bedrijf van de familie Luyssen-Desmet is gelegen langs de N8 halverwege tussen Ieper en Veurne.

SIZED_LUYSSEN2Het bedrijf met 500 zeugen en 20 hectare akkerbouw groeide de afgelopen 10 jaar stevig door. Van een 5-weken systeem werd er overgeschakeld naar een 4 weken systeem en bij deze omschakeling werd ook de overstap op brijvoer gemaakt. Dit brijvoer wordt in de eigen keuken op maat van de diergroepen gemaakt. Van uit de verschillende silo’s wordt vloeibaar voedsel gemengd met gemalen maïsgraan en aangevuld met mineralen. Door het uitgebreide computernetwerk kan van uit elke stal en elk technisch lokaal op het bedrijf de voerkeuken geraadpleegd worden maar zijn ook alle andere bedrijfsgegevens op te vragen. De rantsoenberekening gebeurt in overleg met een onafhankelijk nutritionist. Op het bedrijf is er een doorgedreven aandacht voor bioveiligheid. Zo is er een strikte scheiding van de propere en vuile weg, is er een hygienesluis en apart afleverlokaal voor vleesvarkens. Per diercategorie is er andere kledij en schoeisel voorzien en in de kraamstal is een gekoeld luik voor kadavers en nageboortes dat ook langs buiten kan geopend worden voor de afvoer. Balanskraamhokken zorgen voor zeer lage sterfte in kraamstal.
Om de groei in de toekomst te kunnen garanderen voorziet de familie Luyssen-Desmet samen met 5 collega’s in de nodige capaciteit op gebied van mestverwerking. Om eventuele hinder bij de buren te beperken investeerde de familie in een biobed om de stallucht te wassen. En om helemaal goed te staan met de buurt wordt er jaarlijks een BBQ georganiseerd op het bedrijf.SIZED_LUYSSEN3

Enkele quotes van de jury:

“Dit bedrijf is een echte ambassadeur voor de sector.”

“Een modelbedrijf qua visie met technisch zeer goede resultaten”