Agrafieknieuws

Bedrijf Mariën – Melkveehouderij 2013

Het bedrijf van Herman Mariën is een groot familiaal bedrijf met 275 koeien die gemolken worden door 4 robots. Voor de bouw van de stal gingen Herman en zijn echtgenote hun licht opsteken op diverse plaatsen wat resulteerde in een concept dat blijkbaar ook inspirerend werkte voor andere melkveehouders met bouwplannen. Herman was in een vorig leven nog assistent van de Rijksconsulent maar koos er uiteindelijk voor om een melkveebedrijf uit te bouwen.

Op het bedrijf heeft iedereen zijn specifieke taak; Herman zorgt voor de stierkeuze, de voeding, de totale verzorging, uiergezondheid. Hanne is de zeer gedreven dochter die de resultaten van het bedrijf bewaakt en het management van de 4 robots voor haar rekening neemt. Echtgenote Lieve doet veel veldwerkzaamheden, verzorgt de kalveren en doet de boekhouding. Alle teelten worden zelf geteeld met een minimum aan vreemde arbeid.

De sterke mechanisatie in de melkveestal valt meteen op. Via de robots wordt een dagproductie gehaald van 29 liter. Eén robot zorgt er voor dat de roosters regelmatig gereinigd worden.

Het bedrijf maakt gebruik van een mini biogasinastallatie die instaat voor de elektriciteitsbehoefte op het bedrijf.

Lieve, Herman en Hanne Mariën, Meerhout