Agrafieknieuws

Familie Vleugels – melkveehouderij 2013

Gedrevenheid en passie: de 2 sleutelwoorden van dit bedrijf dat naast Chris en Leo gedragen wordt door twee zonen, elk met hun eigen capaciteiten.

Mama Chris is nog actief buiten het bedrijf op de IT-afdeling van het naburige Nike Belgium. Op het bedrijf worden ruim 300 koeien gemolken. De gemiddelde dagproductie per koe schommelt rond 30 liter per dag.

In 1992 namen Leo en Chris het bedrijf van de ouders van Chris over. De bestaande stal werd uitgebreid tot 100 ligboxen en er werd quotum bijgekocht tot 500000 liter.

In 2006, bij het afstuderen van Jens, ontstond een vader-zoon-bedrijf. Na de aanschaf van een tweede bedrijf groeide de melkplas tot 1,3 miljoen liter. Omdat het werken op 2 locaties omslachtig was werden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe stal. Met het aantreden van zoon Tom drong verdere uitbreiding zich op en werd geopteerd voor één stal voor 300 koeien. Omdat alles met eigen krachten moest gebeuren werd gekozen voor gerobotiseerd melken. Er kwamen liefst 5 robots.

Een robot die apart staat voor de opstartgroep is uitgerust met een weegvloer zodat de opvolging van jonge vaarzen en verse koeien niet aan de aandacht ontsnapt. Met veiligheidsvoederhekken en diepstrooiselboxen worden de koeien in de watten gelegd. Het is de uitdaging om op termijn naar een quotum van 3,2 miljoen liter melk te gaan en dit zonder betaalde arbeid. Ieder heeft op het bedrijf zijn eigen taak. Tom, die een technische knobbel heeft, ligt aan de basis van een mestscheider die een droog product aflevert dat in de ligboxen kan gebruikt worden. Op die manier wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

Eén persoon kan via het gebruik van een automatisch hekken, de koeien ophalen. Eén robot zorgt voor de automatische reiniging van de roosters.

2. Chris, Leo, Jens en Tom Vleugels, Meerhout